Shop More Submit  Join Login
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Details

Submitted on
November 4, 2012
Image Size
4.5 MB
Resolution
1948×2064
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,136
Favourites
187 (who?)
Comments
23
×
Bidens pilosa by YuToyuba Bidens pilosa by YuToyuba
"Em thch cưới một vng hoa xuyến chi
Để ti suốt trưa mải m khắp triền đồi lộng gi
Bới tung từng bụi cỏ
Khấp khởi vui mừng khi tm được một nụ hoa

C du con con lộng lẫy kiu sa
Cưỡi ngựa mo cau ti đưa em về xm nhỏ
Nơi đ nh ti lồng đn dm bụt treo trước ng
C du thẹn thng cười m đỏ bồ qun

Hai họ - con nt cởi trần ging trống ma ln
By tiệc khế chua, ổi, xoi, bắp nướng
Ch rể, c du nhn nhau cười sung sướng
Hai họ chc mừng: xứng lứa vừa đi!

C du ngy xưa giờ ở chốn xa xi
Tuyết trắng quanh năm, xuyến chi đu sống nổi
Ti vẫn kết vng hoa d chẳng ai đội
Theo gi chạy ln đồi tm vết cỏ ngy xưa"

__(Thơ: Nguyn Phạm Chi Mai)__
[link]
Add a Comment:
 
:iconandreyfedotov:
AndreyFedotov Featured By Owner Oct 8, 2014  New member Hobbyist Traditional Artist
Clap +fav 
Reply
:iconladinh:
ladinh Featured By Owner Jul 24, 2014
thik quá
Reply
:iconvolker03:
volker03 Featured By Owner Mar 20, 2014  Hobbyist Traditional Artist
So great. Brilliant work. :heart:
Reply
:iconyukinali13:
YukinaLi13 Featured By Owner Feb 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
That's so beautiful! I love the colors!
Reply
:iconnotbenamed:
Notbenamed Featured By Owner Jan 21, 2013
very nice watercolor technique used here....
Reply
:iconfroggycomics:
froggycomics Featured By Owner Jan 20, 2013
beautiful
Reply
:iconitsmechrista:
itsmechrista Featured By Owner Jan 20, 2013  Hobbyist General Artist
beautiful job, luv it:)
Reply
:iconev-sta:
Ev-sta Featured By Owner Dec 9, 2012
this is nicely done! i like the colors you used for it :)
Reply
:iconmaurice-le-coq:
Maurice-Le-Coq Featured By Owner Dec 7, 2012  Professional Traditional Artist
lovely work, like it
Reply
:icongolden-quince:
golden-quince Featured By Owner Nov 12, 2012  Hobbyist General Artist
gorgeous.
Reply
Add a Comment: